ο Λογαριασμός μου
Σύνδεση
Κεντρική Σελίδα -> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -> ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Από Κεντρική Σελίδα  επιλέγετε "ο Λογαριασμός μου"  εμφανίζονται τα τρία είδη χρηστών από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα για δημιουργία χρήστη.
     Είδη Χρηστών:
           - Πολίτης
           - Χρήστης Υπηρεσίας
           - Διαχειριστής Υπηρεσίας

Πατήστε το κουμπί Συνέχεια.

1.   Πολίτης


      Υποχρεωτικά πεδία με  (*)  προς καταχώρηση

           -   Χρήστης (επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες
                    -γράμματα, σύμβολα, αριθμοί )

           -   Κωδικός (επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες
                    -γράμματα, σύμβολα, αριθμοί και το πλήθος να μην είναι μικρότερο από 5)

           -   Επιβεβαίωση Κωδικού (επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες
                   -γράμματα, σύμβολα, αριθμοί και το πλήθος να μην είναι μικρότερο από 5)

           -   Επώνυμο

           -   Όνομα

           -   Επώνυμο Πατέρα

           -   Όνομα Πατέρα

           -   Όνομα Μητέρας

           -   Ημερομηνία Γέννησης

           -   Χώρα Γέννησης

           -   Δήμος ή Κοινότητα Γέννησης

           -   Εισαγωγή 6ψήφιου αριθμητικού κωδικού με δυνατότητα αλλαγής του

Καρτέλα Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας

           -  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες και γίνεται έλεγχος για την δομή του Email )

Τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά για καταχώρηση, αν υπάρχει η δυνατότητα προτείνεται να συμπληρωθούν για την όσο τον δυνατόν διευκόλυνση της διαδικασίας διαπίστευσης από την Υπηρεσία.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης πατάμε το κουμπί με το εικονίδιο της δισκέτας για Αποθήκευση.

Το κουμπί με το εικονίδιο του κλειδιού επιλέγεται όταν θέλουμε να αλλάξουμε το υπάρχον Κωδικό, Επιβεβαίωση Κωδικού με νέο.

2.   Χρήστης/Διαχειριστής Υπηρεσιών

   Εμφανίζεται κείμενο Αποδοχής Όρων Χρήστη με την επιλογή της ένδειξης Αποδοχή Όρων ενεργοποιείται το κουμπί Συνέχεια όπου και το πατάμε για να πάμε στην επόμενη οθόνη.

      Υποχρεωτικά πεδία με (*) προς καταχώρηση

           -   Χρήστης (επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες
                         -γράμματα, σύμβολα, αριθμοί)

           -   Κωδικός (επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες
                    -γράμματα, σύμβολα, αριθμοί και το πλήθος να μην είναι μικρότερο από 5)

           -   Επιβεβαίωση Κωδικού (επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες
                    -γράμματα, σύμβολα, αριθμοί και το πλήθος να μην είναι μικρότερο από 5)

           -   Υπηρεσία που ανήκει (αν από λίστα Υπηρεσιών

                δεν βρεθεί η Υπηρεσία τότε  θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pmky@ncris.gov.gr με τα εξής στοιχεία: Τίτλος,Υπηρεσία.Οδός,Περιοχή,Χώρα,Πόλη.Δήμος,Τηλέφωνο Εργασίας,Φαξ,Ηλεκτρονική Διεύθυνση. Με την καταχώρηση της Υπηρεσίας αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημιουργία νέου χρήστη.)

           -   Επώνυμο

           -   Όνομα

           -   Επώνυμο Πατέρα

           -   Όνομα Πατέρα

           -   Όνομα Μητέρας

           -   Ημερομηνία Γέννησης

           -   Χώρα Γέννησης (εύρεση πραγματοποιείται πατώντας τον φακό ανοίγει οθόνη Αναζήτησης )

           -   Δήμος ή Κοινότητα Γέννησης (εύρεση πραγματοποιείται πατώντας τον φακό ανοίγει οθόνη Αναζήτησης )

           -   Εισαγωγή 6ψήφιου αριθμητικού κωδικού με δυνατότητα αλλαγής του

   Καρτέλα Στοιχεία Υπηρεσιακής Διεύθυνσης και Επικοινωνίας

           -  Οδός

           -  Περιοχή

           -  Χώρα (εύρεση πραγματοποιείται πατώντας τον φακό ανοίγει οθόνη Αναζήτησης )

           -  Πόλη (εύρεση πραγματοποιείται πατώντας τον φακό ανοίγει οθόνη Αναζήτησης )

           -  Δήμος (εύρεση πραγματοποιείται πατώντας τον φακό ανοίγει οθόνη Αναζήτησης )

           -  Τηλέφωνο Εργασίας

           -  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες και γίνεται έλεγχος για την δομή του Email )       

         
Τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά για καταχώρηση, αν υπάρχει η δυνατότητα προτείνεται να συμπληρωθούν για την όσο τον δυνατόν διευκόλυνση της διαδικασίας διαπίστευσης από την Υπηρεσία.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης πατάμε το κουμπί με το εικονίδιο της δισκέτας για Αποθήκευση.

Το κουμπί με το εικονίδιο του κλειδιού επιλέγεται όταν θέλουμε να αλλάξουμε τον υπάρχοντα Κωδικό με νέο.

Σημείωσεις
    1. Προτού προχωρήσετε στη δημιουργία «Διαχειριστή Υπηρεσίας» παρακαλούμε να 

        επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2131307042, 2131307043, 2131307182,
        2131307185, 2131307005, 2131307004, 2131307008.

    2. Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας νέου χρήστη απαιτείται η παρουσία σας  
        στην κοντινότερη Εισαγγελία Πρωτοδικών – Τμήμα Ποινικού Μητρώου για την  
        ταυτοποίηση και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο Portal,
        προσκομίζοντας τα κάτωθι:
        - Έγγραφο ταυτοποίησης (όπως Δελτίο Ταυτότητας, Πιστοποιητικό αστικής 
            κατάστασης, Διαβατήριο, Άδεια οδήγησης, Κάρτα Κοινωνικής ασφάλισης,
            Προσωρινή ταυτότητα, Άδεια Παραμονής, Ειδική Ταυτότητα Ομογενούς, Άλλο
            έγγραφο ταυτοποίησης).
        - Στις περιπτώσεις «Χρήστης Υπηρεσίας» και «Διαχειριστής Υπηρεσίας», έγγραφο
            της υπηρεσίας με το οποίο ορίζεστε ως εκπρόσωπος της υπηρεσίας για την 
            αναζήτηση αντιγράφων ποινικού μητρώου όπου από το νόμο απαιτείται για την 
            έκδοση ανάλογης διοικητικής πράξης.

     3. Για κάθε περίπτωση που συναντάται δυσχέρεια ή έχετε ερωτήματα για τον τρόπο
         συμπλήρωσης μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας
         μηχανογράφησης 2131307005, 2131307084, 2131307008 ή στα τηλέφωνα του
         Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
         Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2131307042, 2131307043,
         2131307182, 2131307185, 2131307186.
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΠΔ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ